خبر خبر

جلسه معاونت توسعه مديريت و منابع با مسئولين بيمه رازي
جلسه معاونت توسعه مديريت و منابع با مسئولين بيمه رازي
جلسه معاونت توسعه مديريت و منابع با مسئولين بيمه رازي

بسمه تعالی

جلسه بیمه در تاریخ 98/07/10 با حضور جناب آقای شورمیج معاون توسعه مدیریت و منابع شرکت فرودگاهها و جناب آقای اسفندیار مدیریت رفاه،خدمات و پشتیبانی به همراه مدیران ارشد شرکت بیمه رازی و شرکت کارگزاری توسعه فرهنگ بیمه برگزار گردید و مقرر شد :

1-دستورالعمل یکسان برای پرداخت خسارات بیمه شدگان و اجرای وحدت رویه در سراسر کشور برای قرارداد سال جاری تنظیم گردید.

2-خسارات مالی در سیستم بیمه رازی مربوط به قرارداد سال قبل که تا تاریخ 98/07/20 ثبت می شود در اسرع وقت پرداخت گردد.

 

-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

مورد مرتبطی یافت نشد