خبر خبر

راه اندازي دوباره آرايشگاه در کمترين زمان
آرايشگاه ساختمان ستاد شرکت به همت مديريت رفاه و خدمات پشتيباني دوباره راه اندازي شد.

به گزارش مدیریت رفاه و خدمات پشتیبانی، به دنبال وقوع حادثه ای که منجر به تخریب نما و درب ورودی آرایشگاه ساختمان ستاد شرکت شد، بازسازی بخش های آسیب دیده در اولویت کاری قرار گرفت و خوشبختانه در کمترین زمان ممکن، این کار انجام شد.

اکنون آرایشگاه ساختمان ستادی دوباره راه اندازی شده و مشغول ارائه خدمات به آقایان همکار است.

این آرایشگاه در طبقه منفی یک ساختمان ستاد شرکت فرودگاه ها و نابری هوایی ایران قرار دارد.

لازم به توضیح است نظارت بر عملکرد این پروژه بر عهده نماینده اداره کل عمران و توسعه فرودگاهها بوده است.

-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط