خبر خبر

نوسازي و بهسازي آشپزخانه ستادي براي ارائه خدمات باکيفيت
نوسازي و بهسازي آشپزخانه ساختمان ستاد شرکت فرودگاه ها و ناوبري هوايي ايران با مديريت اداره رفاه و پشتيباني انجام شد.

به گزارش مدیریت رفاه و خدمات پشتیبانی، آشپزخانه ستاد با مشکلاتی در عایق بندی سقف و کف رو به رو بود و برخی بخش ها و تجهیزات نظیر هود آن نیز فرسوده بودند و به بهسازی و نوسازی نیاز داشتند.

در این راستا، از حدود یک ماه پیش، نوسازی و بهسازی این آشپزخانه با مدیریت رفاه و خدمات پشتیبانی و توسط پیمانکاری برگزیده از سوی اداره کل تدارکات و تامین تجهیزات که از طریق سامانه الکترونیک دولت برنده استعلام شده بود، صورت گرفت.

عایق بندی سقف و کف همراه با نوسازی و بازسازی بسیاری از بخش ها، تخریب سقف های کاذب، تخریب و برچیدن سنگ فرش های کف، کاشیکاری دیوار، نصب تابلوی برق، کانال هواساز گالواینزه، تهیه و نصب کفشوی استیل، عایق بندی کف و کروم بندی و شیب بندی، کنده کاری و نصب گریل استیل و همچنین تجیهز آشپزخانه به امکانات جدید نظیر هود با رقمی حدود 900 میلیون ریال انجام شد تا آشپزخانه ستاد بتواند به ارائه خدمات باکیفیت بیشتر از پیش ادامه دهد.

البته بازسازی رستوران و نمای آن نیز در آینده نزدیک و پس از اخذ اعتبارات لازم صورت خواهد گرفت.

لازم به توضیح است نظارت بر عملکرد این پروژه بر عهده نماینده اداره کل عمران و توسعه فرودگاهها بوده است.

-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

مورد مرتبطی یافت نشد