خبر خبر

به دنبال بازديد معاون شهردار منطقه 21 تهران کليد خورد
دسترسي به مرکز کنترل فضاي کشور تسهيل مي شود
معاون ترافيک شهرداري منطقه 21 تهران از محل در نظر گرفته شده براي ايجاد دسترسي محلي و رمپ ورودي به مرکز کنترل فضاي کشور بازديد کرد.

به گزارش مدیریت رفاه و خدمات پشتیبانی، آقای سالمی، معاون ترافیک شهرداری منطقه 21 تهران، همراه با جعفر اسفندیار، سرپرست مدیریت رفاه و خدمات پشتیبانی شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران، از محل در نظر گرفته شده برای ایجاد دسترسی محلی و رمپ ورودی به مرکز کنترل فضای کشور بازدید کرد و برای تسهیل در دسترسی محلی قول همکاری داد.

مرکز کنترل فضای کشور به عنوان یک مرکز کاملا تخصصی، نقش بسیار مهمی را در ناوبری هوایی پروازهای داخلی و عبوری دارد و مهندسان متخصص صنعت فرودگاهی در این مرکز مشغول کار هستند.

دسترسی کنونی این مرکز صرفا از ورودی اتوبان فتح قرار دارد که قرار است با تمهیدات در نظر گرفته شده از سوی سرپرست امور رفاهی و خدمات پشتیبانی شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران، یک دسترسی محلی نیز برای این مرکز فراهم شود تا ضمن سهولت دسترسی به آن، ضریب ایمنی ورود و خروج به مرکز کنترل فضای کشور نسبت به موقعیت کنونی از اتوبان فتح افزایش یابد.

-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط