خبر خبر

ارائه خدمات خشکشويي، خدمتي جديد به همکاران فرودگاهي
ارائه خدمات خشکشويي، جديدترين خدمتي است که در آينده بسيار نزديک با مديريت رفاه و خدمات پشتيباني به همکاران شرکت فرودگاه ها و ناوبري هوايي ايران ارائه خواهد شد.

به گزارش مدیریت رفاه و خدمات پشتیبانی، در راستای جامه عمل پوشانیدن به ایده های نوین برای استفاده بهینه از فضاهای موجود در ساختار شرکت و به منظور ارائه خدمات رفاهی به همکاران، روز گذشته کلنگ ساخت خشکشویی به زمین زده شد.

این خشکشویی با هزینه 650 میلیون ریال در محل انباری موجود جنب ساختمان تربیت بدنی شرکت ایجاد خواهد شد و در حقیقت، با استفاده بهینه از فضای این انباری و تبدیل آن به خشکشویی، همکاران می توانند از خدمات متنوع این خشکشویی بهره مند شوند.

فراخوان ساخت این خشکشویی از طریق سامانه تدارکات الکترونیک دولت انجام شد و حدود یک ماه تا زمان آمادگی خشکشویی به منظور ارائه خدمت به همکاران زمان باقی است.

-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط