خبر خبر

سهميه استفاده از امکانات اقامتي مشهد، نوشهر و کيش اعلام شد
سهميه بندي تعيين شده از سوي مديريت رفاه و خدمات پشتيباني براي استفاده همکاران از امکانات واحدهاي اقامتي شرکت فرودگاهها و ناوبري هوايي ايران اعلام شد.

به گزارش مدیریت رفاه و خدمات پشتیبانی، طبق روال همیشگی که سهمیه بندی استفاده همکاران از امکانات واحدهای اقامتی شرکت در دو دوره زمانی؛ از دی ماه تا خرداد ماه و همچنین از تیرماه تا آذرماه هر سال از سوی این مدیریت به ادارات کل و مدیریت های مختلف شرکت در ستاد و فرودگاههای سراسر کشور تخصیص می یابد و اعلام می شود، اکنون نیز سهمیه بندی برای استفاده از امکانات اقامتی در شهرهای مشهد مقدس و نوشهر و همچنین جزیره کیش تعیین و اعلام شده است. البته استفاده از امکانات اقامتی شهرهای مشهد مقدس و نوشهر ویژه همکاران ستادی است و امکانات اقامتی در جزیره کیش برای تمامی همکاران ستادی و فرودگاهی در نظر گرفته می شود.

کارکنان و بازنشستگان شرکت می توانند با مراجعه به مسئولان ذیربط در هر اداره کل یا مدیریت، از سهمیه بندی تعیین شده اطلاع یابند و برای استفاده از این امکانات اقدام کنند.

از جمله نکاتی که هنگام نام نویسی برای استفاده از این امکانات بایستی مورد توجه قرار گیرد، می توان به موارد زیر اشاره کرد:

  1. افرادی که طی یک سال گذشته از واحدهای اقامتی مورد اشاره استفاده نکرده اند، در اولویت هستند.
  2. در صورت عدم تمایل کارکنان به استفاده از سهمیه های تعیین شده، مراتب به مدیریت رفاه و خدمات پشیتبانی اطلاع داده شود.
  3. در صورت عدم معرفی افراد و پیگیری طبق سهیمه(72 ساعت قبل از تاریخ سفر) مدیریت رفاه و خدمات پشتیبانی راسا نسبت به معرفی افراد جایگزین اقدام می کند.

گفتنی است؛ امکانات مامورسراهای این دو شهر و جزیره کیش، هنگامی به اسکان و اقامت همکاران اختصاص داده می شود که تمامی برنامه های آموزشی، ماموریت ها و... انجام شده باشند و در صورتی که هیچ ماموریت و برنامه ای وجود نداشته باشد، امکانات این مامورسراها به اقامت همکاران اختصاص می یابد.

-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط