خبر خبر

تعويض کارت ملي و شناسنامه هاي قديمي در ساختمان ستاد
با استقرار مرکز پيشخوان سيار خدمات دولت از دوشنبه(9 دي ماه 98) خدمات مختلفي از جمله تعويض کارت ملي و شناسنامه هاي قديمي در ساختمان ستاد شرکت فرودگاه ها و ناوبري هوايي ايران انجام خواهد شد.

محسن حميدي زاده، كارشناس پشتيباني و خدمات اداره امور رفاهي، در این باره گفت: در راستای ارائه خدمات رفاهی در دسترس به کارکنان شرکت، مدیریت رفاه و خدمات پشتیبانی با استقرار مرکز پیشخوان سیار خدمات دولت موافقت کرده است.

وی افزود: این واحد سیار از دوشنبه(9 دی ماه) به مدت 12 روز کاری در ساختمان ستاد شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران مستقر خواهد شد و به همکاران خدمات ارائه خواهد داد.

-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط