خبر خبر

براي تعويض کارت ملي و شناسنامه هاي قديمي
جدول زمانبندي فعاليت مرکز پيشخوان سيار خدمات دولت اعلام شد
جدول زمانبندي فعاليت مرکز پيشخوان سيار خدمات دولت در ساختمان ستادي شرکت فرودگاه ها و ناوبري هوايي ايران، مرکز کنترل فضاي کشور و فرودگاه بين المللي مهرآباد اعلام شد.

محسن حميدي زاده، كارشناس پشتيباني و خدمات اداره امور رفاهي، در این باره گفت: مرکز پيشخوان سيار خدمات دولت از 22  دي ماه 98 تا 23 بهمن ماه 98 در ساختمان ستادی شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران، مرکز کنترل فضای کشور و فرودگاه بین المللی مهرآباد مستقر می شود تا به ارائه خدمات مختلف از جمله تعويض کارت ملي و شناسنامه هاي قديمي در ساختمان ستاد شرکت فرودگاه ها و ناوبري هوايي ايران بپردازد.

وی با بیان اینکه این اقدام از سوی مدیریت رفاه و خدمات پشتیبانی شرکت فراهم شده است، افزود: همکاران برای بهره مندی از خدمات این مرکز بایستی کارت شناسایی پرسنلی خودشان را به همراه داشته باشند. ضمن اینکه برای تعویض کارت ملی، به همراه داشتن اصل و کپی کارت ملی و اصل و کپی تمامی صفحات شناسنامه الزامی است. برای تعویض شناسنامه بایستی اصل شناسنامه و اصل کارت ملی متقاضی به همراه کپی تمامی صفحات شناسنامه و کارت ملی، کپی کارت ملی یا شناسنامه مادر و پدر، کپی شناسنامه(تمامی صفحات) و کارت ملی همسر، کپی شناسنامه فرزندان، دو قطعه عکس جدید رنگی با زمینه سفید و کپی صفحات عقدنامه به همراه متقاضی باشد.

به گفته حمیدی زاده، جدول زمانبندی فعالیت مرکز پيشخوان سيار خدمات دولت در ساختمان ستادی شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران، مرکز کنترل فضای کشور و فرودگاه بین المللی مهرآباد به شرح زیر است:

ردیف

شروع کار

پایان کار

محل استقرار

1

22/10/98

2/11/98

ساختمان ستاد شرکت

2

5/11/98

8/11/98

مرکز کنترل فضای کشور

3

12/11/98

16/11/98

فرودگاه مهرآباد

4

19/11/98

23/11/98

ساختمان ستاد شرکت

 

 

 

-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط