خبر خبر

خدمتي ديگر از مديريت رفاه و خدمات پشتيباني/ امکان اقامت همکاران در مامورسراها فراهم شد
به دنبال هماهنگي ميان مديريت رفاه و خدمات پشتيباني با مديران فرودگاهي، امکان بهره مندي همکارن شاغل و بازنشسته از ظرفيت مامورسراهاي خالي شرکت فراهم شد.

مدیریت رفاه و خدمات پشتیبانی در راستای اجرای سیاست توسعه و بسط رفاه و معیشت کارکنان و بازنشستگان و همچنین ارائه خدمات مطلوب  به منظور افزایش سطح رضایتمندی  و توجه به نیروی انسانی کارآمد، هماهنگی های لازم را با مدیران فرودگاهی انجام داد تا از ظرفیت خالی مامورسراهای فرودگاهی به منظور ارائه خدمات اقامتی به همکاران شاغل و بازنشسته استفاده شد.

این خدمات به همکاران شاغل و بازنشسته به صورت عادلانه و در شرایط برابر انجام خواهد شد و این مدیریت در نظر دارد برای تسریع و تسهیل در اختصاص این مامورسراها، فرایند اختصاص آنها به همکاران به صورت الکترونیکی انجام شود. به همین دلیل، تا زمان ایجاد دسترسی در سامانه BPMS درخواست استفاده از خدمات اقامتی مامورسراها از طریق نامه اداری(مشابه مهمانسراهای کیش، مشهد و نوشهر) انجام خواهد شد.

هزینه های تعیین شده اقامتی برای هر مامورسرا صرف نگهداری وسایل و تجهیزات و خرید مواد مصرفی و هزینه های جاری همان مامورسرا خواهد شد.

همکاران شاغل و بازنشسته برای کسب اطلاعات بیشتر در این باره می توانند با خانم جندقیان(شماره تلفن 6497) در مدیریت رفاه و خدمات پشتیبانی ستاد شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران تماس بگیرند.

گفتنی است، مشخصات مامورسراهای شرکت همراه با ظرفیت و موقعیت هر یک از آنها در فایل پیوست آورده شده است.

 

-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط