خبر خبر

خدمتي ديگر از مديرت رفاه و خدمات پشتيباني
ارائه خدمات متنوع دولت الکترونيک ويژه در ستاد شرکت فرودگاه ها و ناوبري هوايي ايران
با استقرار دفتر دولت الکترونيک در ساختمان ستاد شرکت فرودگاه ها و ناوبري هوايي ايران، کارکنان شاغل و بازنشسته مي توانند از خدمات متنوع اين دفتر بهره مند شوند، به گونه اي که تقريبا از مراجعه به دفاتر خدمات الکترونيک بي نياز شوند.

محسن حميدي زاده، كارشناس پشتيباني و خدمات اداره امور رفاهي، در این باره اظهار کرد: به دنبال استقبال همکاران از خدمات مرکز پيشخوان سيار خدمات دولت که از 22  دي ماه تا 23 بهمن ماه 98 به ارائه خدمت به همکاران مشغول بود، مدیریت رفاه و خدمات پشتیبانی در نظر گرفت تا با استقرار دوباره این دفتر، زمینه ارائه خدمات بسیاری متنوع به همکاران را فراهم آورد.

وی افزود: در نوبت پیشین، همکاران می توانستند فقط از خدمات تعويض، تمديد يا صدور اوليه دفترچه هاي بيمه خدمات درماني و تامين اجتماعي این دفتر بهره ببرند، اما این بار خدمات بسیار متنوعی در این دفتر ارائه می شود که از جمله آنها می توان به خدمات سیمکارت تلفن همراه اول، ایرانسل و رایتل، خدمات کارت ملی هوشمند، انجام خدمات تعويض، تمديد يا صدور اوليه دفترچه هاي بيمه خدمات درماني و تامين اجتماعي، صدور و پرداخت خلافی خودرو، خدمات مرتبط با کارت سوخت خودرو، خدمات مرتبط با ادرات برق، گاز و آب، مالیات و عوارض خودرو، دریافت تاییدیه کد پستی، اقدامات مربوط به توکن سیم کارت، گرفتن تاییدیه تحصیلی، صدرو کارت بهداشت ویژه کارکنان رستوران ها، رانندگان، کارمندان و ... اشاره کرد.

حمیدی زاده گفت: این دفتر خدمات الکترونیک از اواسط اسفندماه آماده ارائه خدمات به همکاران خواهد بود.

-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط